Τεχνικές Μεταφράσεις

Τεχνικές Μεταφράσεις – Μετάφραση Τεχνικών Κειμένων

Η μεταφραστική εταιρεία Translix αναλαμβάνει την άριστη μετάφραση κάθε είδους τεχνικού κειμένου και εγγράφου με ακρίβεια και συνέπεια. Η μετάφραση τεχνικών κειμένων περιλαμβάνει συγκεκριμένα έγγραφα που συγγράφονται συνήθως από επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στον τομέα τους. Οι μεταφραστές που εργάζονται στις μεταφράσεις τεχνικών κειμένων και εγγράφων χειρίζονται τα κείμενα αυτά σχετικά με την πρακτική εφαρμογή τεχνολογικών πληροφοριών. Για αυτόν τον λόγο, οι τεχνικές μεταφράσεις διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένους μεταφραστές, με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένες ικανότητες και προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλές τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μας προτίμησαν για τις μεταφράσεις των τεχνικών τους κειμένων. Η μετάφραση τεχνικών κειμένων είναι ένα είδος εξειδικευμένης μετάφρασης που περιλαμβάνει τη μετάφραση εγγράφων που παράγονται από τεχνικούς συγγραφείς (εγχειρίδια χρήσης, manuals κλπ.), ή πιο συγκεκριμένα, κείμενα που σχετίζονται με τεχνολογικούς θεματικούς τομείς ή κείμενα που περιέχουν τεχνολογικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, ενώ η παρουσία εξειδικευμένης τεχνικής ορολογίας είναι ένα χαρακτηριστικό των τεχνικών κειμένων, η εξειδικευμένη τεχνική ορολογία από μόνη της δεν αρκεί για την ταξινόμηση ενός κειμένου ως “τεχνικού”, καθώς πολλοί κλάδοι και θέματα που δεν είναι “τεχνικά” διαθέτουν αυτό που μπορεί να θεωρηθεί εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Η ιδιαιτερότητα και η δυσκολία μεταφράσεων τεχνικών κειμένων και εγγράφων έγκειται στην δυσκολία μετάφρασης τεχνικών όρων και τεχνικής ορολογίας οπότε και απαιτείται κατανόηση σε βάθος των τεχνικών εγγράφων, της φύσης τους και των συγκεκριμένων απαιτήσεων του κάθε πελάτη. Επίσης κάθε γλώσσα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες όσον αφορά την μετάφραση τεχνικών κειμένων. Πιθανά λάθη στην ορολογία μπορεί να έχουν πολύπλευρες επιπτώσεις, από δυσκολία στην κατανόηση του μεταφρασμένου εγγράφου μέχρι και νομικές επιπτώσεις. Οι τεχνικές μεταφράσεις είναι απαραίτητες για πολλούς τομείς, από τη μηχανική έως τις κατασκευές και την υγειονομική περίθαλψη. Τυχόν λάθη στα μεταφρασμένα κείμενα ή ελλείπουσες πληροφορίες μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε δαπανηρές αγωγές ή την ανάγκη να μεταφραστεί εκ νέου ολόκληρο το μεταφραστικό έργο. Επίσης η μετάφραση δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση του κειμένου. Ένα τεχνικό έγγραφο συνήθως έχει μακρά διάρκεια ζωής και είναι πιθανό στην πορεία να χρειαστούν τροποποιήσεις καθώς οι βιομηχανίες εξελίσσονται παράλληλα με την τεχνολογία και αποκτούν συνεχώς πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα.

Η τεχνική μετάφραση είναι ένας τομέας που χρειάζεται εξειδίκευση για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η σωστή τεχνική ροή και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αναθέσετε το μεταφραστικό σας έργο σε ένα γραφείο με πολυετή εμπειρία στον χώρο όπως το γραφείο μας. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος γλωσσικής υπηρεσίας δεν είναι ποτέ εύκολος, παρόλο που φαίνεται να είναι άμεσος ή ακόμη και κυριολεκτικός.

Οι Υπηρεσίες μας Στο Είδος των Τεχνικών Μεταφράσεων Περιλαμβάνουν:

 • Μετάφραση τεχνικών εγχειριδίων
 • Μετάφραση οδηγιών χρήσης
 • Μεταφράσεις φυλλαδίων & καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
 • Μεταφράσεις οδηγιών γεωργικών μηχανημάτων
 • Ναυτιλιακές Μεταφράσεις
 • Μεταφράσεις Μελετών Γεωγραφικών Συστημάτων
 • Μεταφράσεις σε Τοπογραφικές, Γεωλογικές Μελέτες
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών συμμόρφωσης ISO
 • Μεταφράσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μεταφράσεις Τεχνικών σχεδίων
 • Μεταφράσεις Τεχνικών άρθρων και πάσης φύσεως τεχνικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις Τεχνικών φυλλαδίων
 • Μετάφραση Εγχειριδίων Λειτουργίας Ιατρικών Μηχανημάτων
 • Μετάφραση Πατεντών
 • Μεταφράσεις εγγράφων τεχνολογίας τροφίμων
 • Μεταφράσεις εγγράφων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών

Στόχος μας είναι η παροχή άρτια εκτελεσμένων υπηρεσιών τεχνικής μετάφρασης οι οποίες καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Για τον λόγο αυτό, η εταιρία μας διαθέτει ειδικευμένους μεταφραστές για την μετάφραση τεχνικών εγγράφων οι οποίοι μεταφράζουν μόνο προς την μητρική τους γλώσσα οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν οποιασδήποτε μορφής τεχνικά κείμενα. Αν αναθέσετε τα κείμενα σας σε εμάς διασφαλίζετε πως θα αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου ένας έμπειρος μεταφραστής ο οποίος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάρα πολλά ανάλογα έργα.

Για να λάβετε μια δωρεάν προσφορά για την Μετάφραση των Τεχνικών σας κειμένων και εγγράφων, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα η αποστείλετε τα με email στο info@translix.gr και θα λάβετε μια λεπτομερή εκτίμηση κόστους άμεσα.

Ζητήστε Προσφορά

Ανεβάστε το αρχείο που θέλετε να μεταφράσετε και θα λάβετε την προσφορά μας στο e-mail σας.