Μεταφράσεις Ιταλικών

Επίσημες Μεταφράσεις Ιταλικών Αθήνα

Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι υπάρχει μόνο ένα είδος Ιταλικών. Ωστόσο, όπως και πολλές άλλες γλώσσες, τα ιταλικά έχουν πολλές διαφορετικές διαλέκτους. Οι άνθρωποι συχνά υποθέτουν ότι οι διαφορετικές ιταλικές διάλεκτοι είναι παράγωγα των Standard Italian, αλλά αυτό απέχει από την πραγματικότητα. Τα τυπικά Ιταλικά βασίζονται σε μια διάλεκτο που ομιλείται στην Τοσκάνη. Στο παρελθόν, αυτές οι διαφορετικές διάλεκτοι οδήγησαν σε κάποια προβλήματα επικοινωνίας, αλλά σήμερα τα Standard Italian η επίσημη γλώσσα στην Ιταλία.

Στο μεταφραστικό γραφείο Translix, αναλαμβάνουμε όλων των ειδών Ιταλικά κείμενα και έγγραφα, από επαγγελματικά έγγραφα έως τεχνικά κείμενα σε αρκετούς τομείς. Στο γραφείο μας μπορείτε να βασιστείτε στο έργο των επαγγελματιών που μεταφράζουν Ιταλικά προς την μητρική τους γλώσσα είτε αυτά είναι Ελληνικά η Αγγλικά. Ακόμα, λόγω της συνεργασίας μας με δικηγόρους και επίσημους μεταφραστές των Ιταλικών, μπορούμε να σας παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις με επικύρωση για χρήση σε τράπεζες, δικαστικές αρχές και φορείς του δημοσίου. Στο παρελθόν έχουμε αναλάβει μετάφραση εγχειριδίων, προτύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, νομικών κειμένων και εγγράφων, οικονομικών εγγράφων, ιατροφαρμακευτικών κειμένων, διαφημιστικών spot, υπότιτλους, πιστοποιητικά, κ.λπ.

Οι Υπηρεσίες Μετάφρασης μας από και προς την Ιταλική Γλώσσα Περιλαμβάνουν:

 • Μετάφραση Ιταλικών προς Ελληνικά και Ελληνικών προς Ιταλικά
 • Μετάφραση Ιταλικών Εγγράφων με Πιστοποίηση Δικηγόρου
 • Μετάφραση Ιταλικών Εργασιών
 • Μετάφραση Από Αγγλικά σε Ιταλικά και Ιταλικά προς Αγγλικά
 • Απομαγνητοφώνηση Ιταλικών
 • Μετάφραση Ιατρικών Εξετάσεων
 • Τιμοκαταλόγους (Menu)
 • Ιταλικά Νομικά Έγγραφα (Δικαστικές αποφάσεις, Πληρεξούσια, Συμβόλαια, Καταστατικά, κ.λπ.)
 • Ιταλικά Πιστοποιητικά Γέννησης, Γάμου, Θανάτου
 • Μεταφράσεις Διαβατηρίων, Ταυτοτήτων, Διπλωμάτων από και σε Ιταλικά
 • Εκκαθαριστικά Σημειώματα
 • Αναλυτικές Βαθμολογίες
 • Ξενόγλωσσα Πτυχία
 • Επίσημες Μεταφράσεις Ιταλικών Πτυχίων για ΑΣΕΠ (Diploma di Lingua, Certificaτo di Conoscenza, Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, CELI, κ.λπ.)
 • Ιστοσελίδες
 • και άλλα.

Για να λάβετε μια δωρεάν προσφορά για την Μετάφραση των Ιταλικών σας κειμένων και εγγράφων, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα η αποστείλετε τα με email στο info@translix.gr και θα λάβετε μια λεπτομερή εκτίμηση τιμής άμεσα. Στόχος μας είναι η παροχή άρτια εκτελεσμένων μεταφραστικών υπηρεσιών από και προς τα Ιταλικά οι οποίες καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας.

Ζητήστε Προσφορά

Ανεβάστε το αρχείο που θέλετε να μεταφράσετε και θα λάβετε την προσφορά μας στο e-mail σας.