Επίσημες μεταφράσεις πιστοποιητικών

Επίσημη Μετάφραση Πιστοποιητικών Αθήνα

Οι επίσημες μεταφράσεις πιστοποιητικών προορίζονται για επίσημες χρήσεις όπου ο φορέας κατάθεσης απαιτεί πιστοποίηση για να επαληθεύσει ότι η μετάφραση είναι πλήρης και ακριβής. Η επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών απαιτείται συνήθως για υποβολή σε δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, δικαστήρια, τράπεζες αλλά και σε πολλούς άλλους φορείς.

Η επικυρωμένη μετάφραση (επίσης γνωστή ως επίσημη μετάφραση) των επίσημων εγγράφων σας, όπως πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, ακαδημαϊκά αντίγραφα, διπλώματα, πτυχία, διοικητικά έγγραφα, όπως συμβόλαια, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας και θα πραγματοποιηθεί από δικηγόρους με πιστοποιητικά γλψσσομάθειας ή πιστοποιημένους μεταφραστές μας είτε από την Ελλάδα, είτε από άλλες χώρες.

Η μετάφραση πρέπει να είναι επίσημη με σφραγίδα από δικηγόρο με πιστοποιημένη γλωσσομάθεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει. Η μετάφραση πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλο το ορατό κείμενο για να ικανοποιηθεί η πλήρης μετάφραση του πιστοποιητικού. Οι μεταφραστές δεν μπορούν να προσθέσουν/αφαιρέσουν κείμενο ή να ερμηνεύσουν την έννοια πίσω από το κείμενο, κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στις μεταφράσεις βιβλίων και λογοτεχνικών κειμένων. Αυτή η απαίτηση είναι ζωτικής σημασίας για τον φορέα κατάθεσης της μετάφρασης, ώστε να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι η μετάφραση του πιστοποιητικού αντιπροσωπεύει ακριβώς το αρχικό κείμενο προέλευσης.

Ο μεταφραστής που έχει ανατεθεί στην επικυρωμένη μετάφραση επιλέγεται βάσει του συνδυασμού γλώσσας και του σκοπού του εγγράφου σας. Για παράδειγμα, μια επικυρωμένη μετάφραση του αγγλικού ή ελληνικού πιστοποιητικού γέννησης για επίσημους σκοπούς στη Γαλλία θα μεταφραστεί από τους ορκισμένους μεταφραστές μας που αναγνωρίζονται από τις δημόσιες αρχές στη Γαλλία. Εάν μας έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με τις διαδικασίες σχετικά με την αίτησή σας ή το θέμα, η επικυρωμένη μετάφραση που θα λάβετε θα ισχύει για τις αρμόδιες αρχές. Οι πιστοποιημένες μεταφράσεις μας είναι έγκυρες υπό την προϋπόθεση ότι μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή επεξεργασία της μετάφρασής σας (χώρα, διαδικασία, νομιμοποίηση κ.λπ.).

Στο μεταφραστικό γραφείο Translix σας προσφέρουμε επίσημες μεταφράσεις πιστοποιητικών με επικύρωση δικηγόρου ή επίσημου μεταφραστή ώστε να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι Υπηρεσίες Στις Επίσημες Μεταφράσεις Πιστοποιητικών Περιλαμβάνουν:

 • Απλές Μεταφράσεις Πιστοποιητικών
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Γέννησης
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Γάμου
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Εμβολιασμού
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
 • Μετάφραση Πιστοποιητικών με Επικύρωση από Δικηγόρο
 • Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης
 • Μετάφραση Ποινικού Μητρώου
 • Μετάφραση Πιστοποιητικού Θανάτου
 • Μετάφραση Πιστοποιητικών Για Αιτήσεις σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών Σεμιναρίων
 • Μεταφράσεις Αναλυτικής Βαθμολογίας ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Επίσημες Μεταφράσεις Πιστοποιητικών για Χρήση στον ΑΣΕΠ και Δημόσιο
 • και άλλα.

Στόχος μας είναι η παροχή άρτια εκτελεσμένων υπηρεσιών Μετάφρασης Πιστοποιητικών οι οποίες καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Για τον λόγο αυτό, η εταιρία μας διαθέτει ειδικευμένους μεταφραστές και δικηγόρους για την μετάφραση Εγγράφων και Πιστοποιητικών οι οποίοι μεταφράζουν μόνο προς την μητρική τους γλώσσα και είναι έτοιμοι να αναλάβουν οποιασδήποτε μορφής πτυχία και ακαδημαϊκά έγγραφα.

Για να λάβετε μια δωρεάν προσφορά για την Μετάφραση των Πιστοποιητικών σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα η αποστείλετέ τα με email στο info@translix.gr και θα λάβετε μια λεπτομερή εκτίμηση κόστους άμεσα.

Ζητήστε Προσφορά

Ανεβάστε το αρχείο που θέλετε να μεταφράσετε και θα λάβετε την προσφορά μας στο e-mail σας.